×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

مدرسه تابستانی پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی

مدرسه تابستانی پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی

بیشتر
وبینار بزرگنمایی در دندانپزشکی

وبینار بزرگنمایی در دندانپزشکی

بیشتر
اولین ایستگاه کاری هوش مصنوعی در پژوهشکده علوم دندان پزشکی شهید بهشتی افتتاح شد

اولین ایستگاه کاری هوش مصنوعی در پژوهشکده علوم دندان پزشکی شهید بهشتی افتتاح شد

بیشتر
پژوهشکده علوم دندانپزشکی2

پژوهشکده علوم دندانپزشکی2

بیشتر
پژوهشکده علوم دندانپزشکی

پژوهشکده علوم دندانپزشکی

بیشتر
مدرسه تابستانی پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مدرسه تابستانی پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

بیشتر
دویست و پنجاه و پنجمین جلسة شورای پژوهشی پژوهشکده

دویست و پنجاه و پنجمین جلسة شورای پژوهشی پژوهشکده

بیشتر
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 20 محصول فناورانه و نوآورانه پژوهشکده دندانپزشکی و مرکز رشد فناوری‌های نوین دندانپزشکی این دانشگاه رونمایی کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 20 محصول فناورانه و نوآورانه پژوهشکده دندانپزشکی و مرکز رشد فناوری‌های نوین دندانپزشکی این دانشگاه رونمایی کرد.

بیشتر

مراکز تحقیقاتی

تنظیمات قالب