×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

تصویب و ابلاغ راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد استفاده از آنتی بیوتیک ها

تصویب و ابلاغ راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد استفاده از آنتی بیوتیک ها

بیشتر
برگزاری کارگاه تشخیص الگوریتمیک ضایعات دهان

برگزاری کارگاه تشخیص الگوریتمیک ضایعات دهان

بیشتر
دویست و پنجاه و چهارمین جلسة شورای پژوهشی پژوهشکده

دویست و پنجاه و چهارمین جلسة شورای پژوهشی پژوهشکده

بیشتر
دویست و پنجاه و سومین جلسة شورای پژوهشی پژوهشکده

دویست و پنجاه و سومین جلسة شورای پژوهشی پژوهشکده

بیشتر
دویست و پنجاه و دومین جلسة شورای پژوهشی پژوهشکده

دویست و پنجاه و دومین جلسة شورای پژوهشی پژوهشکده

بیشتر
درخشش نام اساتید دانشگاه در مراسم تقدیر از اساتید شاگرد‌پرور

درخشش نام اساتید دانشگاه در مراسم تقدیر از اساتید شاگرد‌پرور

بیشتر
پنجاه و هفتمین جلسه کمیته اخلاق پژوهشکده دندانپزشکی

پنجاه و هفتمین جلسه کمیته اخلاق پژوهشکده دندانپزشکی

بیشتر
نشست خبری طرح های تحقیقاتی پایان یافته سال 1402

نشست خبری طرح های تحقیقاتی پایان یافته سال 1402

بیشتر

مراکز تحقیقاتی

تنظیمات قالب