×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

درخشش نام اساتید دانشگاه در مراسم تقدیر از اساتید شاگرد‌پرور

درخشش نام اساتید دانشگاه در مراسم تقدیر از اساتید شاگرد‌پرور

بیشتر
پنجاه و هفتمین جلسه کمیته اخلاق پژوهشکده دندانپزشکی

پنجاه و هفتمین جلسه کمیته اخلاق پژوهشکده دندانپزشکی

بیشتر
نشست خبری طرح های تحقیقاتی پایان یافته سال 1402

نشست خبری طرح های تحقیقاتی پایان یافته سال 1402

بیشتر
تفاهمنامه ما بین قطب علمی آموزشی کاربرد لیزر در پزشکی و پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تفاهمنامه ما بین قطب علمی آموزشی کاربرد لیزر در پزشکی و پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیشتر
برگزاری بیست و نهمین جشنواره رازی

برگزاری بیست و نهمین جشنواره رازی

بیشتر
نشست علمی دوره ای پژوهشی علوم دندانپزشکی2

نشست علمی دوره ای پژوهشی علوم دندانپزشکی2

بیشتر
نشست علمی دوره ای پژوهشی علوم دندانپزشکی

نشست علمی دوره ای پژوهشی علوم دندانپزشکی

بیشتر
بیست و چهارمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی

بیست و چهارمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی

بیشتر

مراکز تحقیقاتی

تنظیمات قالب